Stories


2020/12/17
HU | MŰVÉSZPÁROS

Interjú a Hypeandhyper Művészpáros sorozatában velünk, rólunk.
Itt egy kis ízelítő belőle, a teljes cikk ITT olvasható.


INSPIRÁCIÓ
Gábor: Szeretem Viki látásmódját. Mindig megpróbálja kibillenteni a dolgokat a megszokott rendjükből, teljesen más szemszögből nézni, vizsgálni őket. Igen, szeretem ezt, még akkor is, ha ez néha extra kihívást jelent. Jó példa erre az otthoni, galéria alá épített szekrényünk, amit ő hátfal és merevítés nélkül képzelt el. Először frászt kaptam az ötlettől, de aztán persze nem nyugodtam addig, amíg ki nem találtam rá egy optimális megoldást.

Viki: Sok türelmet és alázatot tanulok Gábortól. Én mindig is „kreatív” voltam, mindenfélébe belevágok: festek, varrok, fúrok, faragok. Szeretem a frappáns ötleteket és a gyors eredményeket. Meg kellett tanulnom azonban, hogy néha – na jó, mindig – sokkal színvonalasabb eredményt érek el, ha nem hagyok ki pár lépést. Gábor nagyon precíz és alapos, ami alapkövetelmény a szakmájában, én pedig inkább a folyamatok kidolgozásában és strukturálásában jeleskedem.

(KÖZÖS) ÁLOM
Gábor: Nekem praktikus álmaim vannak – a folyamatos előrejutás és megújulás, illetve hogy híre menjen a műhelyünknek. Szeretném, ha hatékonyak, de ugyanakkor emberléptékűek tudnánk maradni, ha folyamatosan meg tudnánk valósítani az elképzeléseinket. Célunk egy erős brand felépítése, olyan tárgyakkal, amelyekről az emberek ránézésre megmondják, hogy „nicsak, ez egy NEONGREY”.

Viki: Az állandó elvágyódáson túl, vagy épp amiatt azon szoktam fantáziálni, hogy az utazást és az alkotást összekötve, nomád módon is lehetne dolgozni. Különböző országokban, az ott rendelkezésre álló anyagokból és a helyi technikákkal, vagy azokból inspirálódva alkotni tárgyakat, bútorokat. Japán vagy India lehetne az első úti cél.  EN | ARTIST DUO
First interview with us about us on Hype&Hyper magazine. Read some teaser here, the complete article is here.

INSPIRATION
Gábor: I love Viki’s perspective. She always tries to shake things up a bit, see them from a different perspective. That’s right, I love this, even though sometimes it can be challenging. A good example of this is the wardrobe we have at home under the gallery, which she imagined without rear panels or reinforcement. First I thought it was crazy, but eventually I didn’t rest until I came up with an good solution.

Viki: I learn a lot of patience and humility from Gábor. I have always been “creative”, I start all kinds of things: I paint, I sew, I drill, I carve. I like clever ideas and quick results. I had to learn however that sometimes—okay, always—I can achieve a much better result if I don’t skip a few steps. Gábor is very precise and thorough, which is a basic requirement in his profession, and I am better in developing and structuring processes.

(COMMON) DREAM
Gábor: I have practical dreams—continuous progress and innovation, and to make our workshop be seen and known. I would like us to be effective yet to remain on a human scale, and to be able to implement our ideas continuously. Our goal is to build a strong brand, with objects that make people say: “look, it’s a NEONGREY”.

Viki: Other than continuously longing to be elsewhere, or perhaps because of it, I sometimes fantasize about combining traveling and creation, and about pursuing a nomadic way of life. We could live and work in various countries, creating objects and furniture inspired by local values, using local materials and techniques. Japan or India could be the first destinations.

photos | Balázs Mohai


#press
#about us


back